Tjenester & priser

Prisene ved legesenteret er regulerert av Normaltariffen, en avtale mellom Helfo og Legeforeningen. Alle betaling skjer kontant eller via betalingsautomat. Personer med frikort eller barn under 16 år, må likevel betale for materiellkostnader, medisiner, attester og administrative tjenester,  se under.  Frikortet gjelder bare egenandelen ved konsultasjonen.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
550
Enkel legeattest
250
Avansert legeerklæring (inkludert blodprøver, EKG, spirometri, etc), etter tidsbruk og materiell bruk
fra 600
Andre legeerklæringer, etter tidsbruk
fra 250

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening