Dr. Hana vikarierer i dr. Bjørkholts hjemmel frem til ny fastlege, dr. Eitrheim er på plass.